Kontaktuppgifter

Dimro consulting AB
Box 31, 179 03 Stenhamra
Tel: +46 8 642 35 60
Mobil: 0707-67 38 81
E-post: info@dimro.se
Mobilsida: www.dimro.se

Kontaktformulär

Namn:
Tele:
Meddelande:

Utbildningar och föreläsningar

Kommunikation mellan människor berör oss alla och är mänsklighetens främsta uttryck. Under Dimros utbildningar och föreläsningar får åhörarna insikter i kommunikationens spelregler. Det handlar om vilka grundstenar som krävs för att kommunikation mellan människor ska fungera väl. Dimros utbildningar och föreläsningar är skräddarsydda och sådant vi kan ta upp är till exempel:

• Intoning. Du lär dig lyssna på ett helt nytt sätt. Du övar praktiskt på hur du på allvar tar in din samtalspartners signaler, vilket är ord, kroppsspråk och budskap.

• Kommunikativa stilar.

• Förhandlingsteknik.

• Konfrontera på rätt sätt.

• Se kopplingen mellan individens och organisationens mål.

• Maktstrukturer.

• Vikten av att ifrågasätta på rätt sätt.

• Kommunicera tydligare som ledare.

• Metoder för att inte känslorna ska ta överhand under svåra samtal.

• Konsten att vara tydlig som ledare.

Målgrupper och omfattning:
Dimro har föreläst för allt från ledningsgrupper i större bolag till föräldraföreningar. Föreläsningarna är oftast 3 timmar. Utbildningarna är vanligtvis totalt 6 till 8 heldagar, utspridda under några månaders tid. Dimro har genomfört utbildningar för ledningsgrupper, HR-personal etc.