Kontaktuppgifter

Dimro consulting AB
Box 31, 179 03 Stenhamra
Tel: +46 8 642 35 60
Mobil: 0707-67 38 81
E-post: info@dimro.se
Mobilsida: www.dimro.se

Kontaktformulär

Namn:
Tele:
Meddelande:

Krishantering – steg till en fungerande struktur

Kriser ger upphov till många känslor och för att organisationen ska kunna fungera väl framöver krävs åtgärder. Kriser orsakar vanligtvis att mycket av den ordning och reda och strukturer som fanns tidigare saknas i företaget. Dessutom uppstår ofta förlamande försvarsstrukturer under en kris.

Tydlig och förankrad kommunikation är kanske det kraftfullaste verktyget för att organisationen ska finna vägen ur krisen. Som i all av Dimros organisationsutveckling är kartläggning och upprättande av mötesplatser för förankring viktiga steg. Organisationens informella ledare är en viktig part i detta arbete. Steg för steg upprättas nya strukturer för att företaget ska fungera igen.