Kombinationen av management
och beteendevetenskap ger resultat

Vi talar organisationens språk och visar vägen till bättre kommunikation. I oss får du samarbets-partnern som lyssnar aktivt och har gedigen kunskap inom beteendevetenskap. Det kombinerar vi med kunskap inom management och goda insikter i ledares villkor. Vi går djupare och vågar ifrågasätta. Det ger resultat.

Kontaktuppgifter

Dimro consulting AB
Box 31, 179 03 Stenhamra
Tel: +46 8 642 35 60
Mobil: 0707-67 38 81
E-post: info@dimro.se
Mobilsida: www.dimro.se

Kontaktformulär

Namn:
Tele:
Meddelande:

Kommunikation för att leda effektivare än du trodde var möjligt

Som ledare har det du säger och gör avgörande betydelse för vad din organisation uppnår. Ditt sätt att kommunicera behöver helt enkelt fungera. Annars fungerar inte organisationen. Du är en nyckelperson som kan ha nytta av ett kvalificerat bollplank som Dimro.

Vår långa erfarenhet av att vara stöd åt ledare som utvecklar sin kommunikation kommer din organisation till godo. Tillsammans med ledare finner vi mönster för kommunikation som når resultat. Vi utgår från hur det verkligen ser ut i organisationen. Vilka strukturer och roller finns? Vad ska till för att de ska fungera bättre? Framför allt handlar kommunikation om emotionella ryggmärgsbeteenden som vi utgår från. Det som gäller är positiv förändring.

Under coachingen utgår vi från vem du är och vilka dina konkreta utmaningar är. Vi har sett mönstren tidigare i andra organisationer och har fungerat som stöd åt andra ledare som har stått inför samma utmaningar du har idag. Det här är coaching som är krävande för att du och organisationen ska nå oanade framsteg.
Under Dimros utbildningar och föreläsningar får åhörarna insikter i kommunikationens spelregler. Det handlar om vilka grundstenar som krävs för att kommunikation mellan människor ska fungera väl. Dimros utbildningar och föreläsningar är skräddarsydda.
Dimro har varit stöd för otaliga organisationer som har haft behov av utveckling. Det har handlat om allt från fusioner till förändrade konkurrens-situationer på marknaden. Oavsett vilka faktorer som har legat bakom förändringsbehoven, har den strukturerade arbetsgång som Dimro har tillfört inneburit att organisationerna snabbare har börjat röra sig i önskad riktning.
Kriser orsakar vanligtvis att mycket av den ordning och reda och strukturer som fanns tidigare saknas i företaget. Tydlig och förankrad kommunikation är kanske det kraftfullaste verktyget för att organisationen ska finna vägen ur krisen. Som i all av Dimros organisations-utveckling är kartläggning och upprättande av mötesplatser för förankring viktiga steg.