Kontaktuppgifter

Dimro consulting AB
Box 31, 179 03 Stenhamra
Tel: +46 8 642 35 60
Mobil: 0707-67 38 81
E-post: info@dimro.se
Mobilsida: www.dimro.se

KontaktformulÀr

Namn:
Tele:
Meddelande:

Organisationutveckling

Dimro har varit stöd för otaliga organisationer som har haft behov av utveckling. Det har handlat om allt frÄn fusioner till förÀndrade konkurrenssituationer pÄ marknaden. Oavsett vilka faktorer som har legat bakom förÀndringsbehoven, har den strukturerade arbetsgÄng som Dimro har tillfört inneburit att organisationerna snabbare har börjat röra sig i önskad riktning.

I varje organisation ger förÀndring och utveckling upphov till bÄde oro och kreativitet. Under förÀndringsprocesser Àr Dimro den erfarna och trygga partnern som visar vÀgen till balans i organisationen. Vi ser till att nyckelfunktioner som ledningsgruppen, HR-personal och mellanchefer fÄr det stöd och verktyg de behöver.

I stora drag följer Dimros organisationsutveckling följande tre steg:

1 KartlĂ€ggning genom enkĂ€t alternativt djupintervjuer. Hur ser situationen ut? Vilka styr – formellt och informellt? Hur fungerar kommunikationen internt?

2 Riktningen formuleras. Vilka frÄgor Àger organisationen? Vad behöver uppnÄs vid vissa tidpunkter?

3 Förankringsprocess. Mötesplatser skapas och förankringen genomförs. Tid- och handlingsplan upprÀttas.